ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka jądrowa
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


MATERIAŁY PROBLEMOWE
02.12.2016r. 05:21

Jacek M. Dubrawski ("Energetyka" - październik 2016)
Egipt jest największym producentem ropy naftowej w Afryce (poza krajami zrzeszonymi w OPEC), i drugim co do wielkości na tym kontynencie (po Algierii) producentem gazu ziemnego. Odgrywa on również bardzo znaczącą rolę na międzynarodowym rynku energii, będąc operatorem Kanału Sueskiego oraz rurociągu Suez-Morze Śródziemne (SUMED).
18.08.2016r. 05:23

Jakub Niechciał ("Energetyka" - lipiec 2016)
Energetyka odnawialna jest wciąż na zbyt niskim poziomie sprawności, by móc konkurować z tradycyjnymi jak również jądrowymi elektrowniami. Elektrownie podstawowe wymagają stałości paliwa, co niestety w przypadku źródeł odnawialnych nie zawsze jest możliwe. W najbliższej przyszłości brak alternatyw spowoduje ponowny powrót do elektrowni jądrowych.
03.08.2016r. 05:34

W artykule wskazano możliwości finansowania budowy elektrowni jądrowych nie tylko w celu osiągania krótkoterminowych zysków ekonomicznych, ale także efektów długoterminowych, przyczyniających się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Dokonano również przeglądu stosowanych metod finansowania oraz wskazano te, które mogłyby być zastosowane w warunkach polskich. Z punktu widzenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej bardzo ważnym jest przypadek finansowania elektrowni Hinkley Point C, budowanej w Wielkiej Brytanii jako element planu Reformy Rynku Energii.
Józef Paska, Karol Pawlak, Paweł Terlikowski - Politechnika Warszawska ("Rynek Energii Elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski". Politechnika Lubelska)
25.07.2016r. 05:09

Kamila Kołacińska, Robert Sasin ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
Artykuł poświęcony jest problematyce prowadzonego programu polskiej energetyki jądrowej. Temat ten budzi wiele kontrowersji i wzmaga dyskusję nad zasadnością wprowadzania technologii nuklearnej w Polsce. W publikacji przedstawiono analizę kosztów wdrożenia energetyki jądrowej opartej na kalkulacji nakładów inwestycyjnych, jak i operacyjnych uwzględniających koszt cyklu paliwowego, eksploatacji elektrowni, składowania odpadów, jak i późniejszej likwidacji jednostki.
09.05.2016r. 05:00

dr inż. Andrzej Strupczewski, prof. nadzw. NCBJ
Mając w pamięci historię sporów o energetykę jądrową należy pamietać, że zarzuty o rzekomo rujnujących społeczeństwo kosztach budowy elektrowni jądrowych w USA i we Francji stawiali przeciwnicy energetyki jądrowej już przed 40 laty. Niektórzy z nich dorobili się w ten sposób wysokich urzędów i skutecznie hamowali rozwój energetyki jądrowej, ale następne pokolenie aktywistów antynuklearnych mówi dziś „te istniejące elektrownie jądrowe dają tani prąd, bo zbudowano je już dawno”. Chciałbym, aby za 40 lat moje wnuki słyszały podobne zdania od potomków dzisiejszych krytyków energetyki jądrowej proponowanej dla Polski.
06.05.2016r. 05:00

dr inż. Adam Szymański, Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne "LubiatowskaWydma"
Zgodnie z Polskim Programem Energetyki Jądrowej (PPEJ) mamy wybudować co najmniej jedną elektrownię jądrową o mocy około 3000 MW. Pojęcie około staje się jasne po przeczytaniu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), gdzie widnieje wartość 3750 MW. Koszt tej inwestycji został oszacowany na 40 – 60 mld PLN.
25.04.2016r. 05:00

dr inż. Andrzej Strtupczewski, prof. nadzw. NCBJ
Awaria w Czarnobylu wywarła ogromny wpływ na rozwój energetyki jądrowej na całym świecie, a jej skutki (zdrowotne, polityczne, ekonomiczne i inne), bardzo różnie oceniane, dziś jeszcze budzą emocje. Problem w tym, że żarliwi antagoniści – dokumentując stawiane przez siebie, często przeciwstawne tezy – przywołują często te same zjawiska i fakty, opisując je zupełnie odmiennymi liczbami, z których część musi być fałszywa. Jednak dla przeciętnego obserwatora takich dyskusji ocena, które z nich są prawdziwe, jest niezwykle trudna.
29.02.2016r. 18:23

Agencja Energii Jądrowej OECD (OECD NEA)
Dokument nie powtarza treści poprzednich raportów. Nie zajmuje się już opisem wydarzeń i ich analizą. Skupia się natomiast na wnioskach, jakie należy wyciągnąć w celu dalszego poprawiania bezpieczeństwa jądrowego.
24.02.2016r. 13:38

Jerzy Kubowski ("Energetyka" - styczeń 2016)
Większość klimatologów podziela pogląd, iż globalne ocieplenie przybiera groźne rozmiary. Na podstawie wyników badań, z prawie stuprocentowym prawdopodobieństwem, twierdzą, że przyczyną takiego stanu jest działalność człowieka. Wielu z nich uważa, że spowolnienie procesu ocieplania się Ziemi można by było dokonać w skali globalnej na drodze budowy elektrowni jądrowych.
23.02.2016r. 13:45

Grzegorz Tokarz - Uniwersytet Wrocławski ("Energia Gigawat" - 1/2016)
W III Rzeczpospolitej badania nad kwestiami związanymi z problematyką jądrową są coraz częściej podejmowane, powstało wiele struktur, zarówno państwowych, jak i pozarządowych, które zajmują się wykorzystaniem atomu dla dobra obywateli. Jedną z ważniejszych jest Państwowa Agencja Atomistyki. Instytucja ta zajmuje się wielorakimi aspektami związanymi z atomistyką; wymienić w tym kontekście należy tworzenie projektów, mających chronić bezpieczeństwo jądrowe kraju i nadzorować instytucje, których efektem może być narażenie ludzi na promieniowanie.cire
©2002-2018
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE